ריקודי עם

ריקודי עם הם נוהג חברתי קדום חוצה-גבולות. המסורת השתרשה בארץ ישראל עוד בימי העליות הראשונות וקיבלה תנופה עם קוםהמדינה, כשהשיא היה בחג המחולות המסורתי בקיבוץ דליה, שהתקיים בשנים 1944-1968, בו השתתפו מאות רקדנים, שיצרו את ריקודי העם הישראלים על פי שירי העם הרווחים באותה תקופה.
בין ריקודי-העם הידועים ניתן למנות את 'שיבולת בשדה', 'הרועה הקטנה', 'צדיק כתמר יפרח', 'אל גינת אגוז', 'שאבתם מים' ועוד ועוד.

תחושת ה'ביחד', קלילות הגוף וחימום הלב עומדים בבסיס המפגשים האלה, אז נעלו את נעלי הריקוד שלכם ובואו להיסחף איתנו!