קבלה

הקבלה היא תורת הסוד והמיסטיקה היהודית.
מטרת החוג היא לחשוף את הלומד לרעיונות הבסיסיים של הקבלה וללמד כיצד הם משפיעים על כל תחומי החיים.

נושאי הלימוד – היכרות מעמיקה עם מושגי היסוד של חכמת הקבלה, בריאת העולם, מבנה ותפיסת המציאות הגשמית והרוחנית על-פי חכמת הקבלה, מהי תכלית החיים, כח האותיות על-פי הקבלה, מדיטציה קבלית, נתינה על-פי הקבלה, מודעות רוחנית, מהו ספר הזוהר, עשר הספירות.